Klicka på och välj något av följande:

  • Min dator + enhetsnamn – samtalet har avslutats på datorn och på Webex-enheten.
  • Min dator – samtalet avslutas endast på din dator och fortsätter på Webex-enheten.