Kliknite na njih i odaberite neki od sledećih načina:

  • Moj računar + ime uređaja – Poziv je završen na računaru i na Webex uređaju.
  • Moj računar – Poziv je završen samo na vašem računaru i nastavlja se na Webex uređaju.