Kliknite naa vyberte si z nasledujúcich možností:

  • Môj počítač + Názov zariadenia —Hovor sa ukončí na vašom počítači a na zariadení Webex.
  • Môj počítač—Hovor sa ukončí iba na vašom počítači a pokračuje na zariadení Webex.