Kliknite na , i birati između sljedeće:

  • moje računalo + naziv uređaja — poziv se završava na vašem računalu i na Webex uređaju.
  • moje računalo — poziv je završen samo na vašem računalu i nastavlja se na Webex uređaju.