Kliknite na, i odaberite između sljedećeg:

  • Moje računalo + naziv uređaja —Poziv je završen na vašem računalu i na uređaju Webex .
  • Moje računalo —Poziv se završava samo na vašem računalu i nastavlja se na Webex uređaju.