Klik på , og vælg mellem følgende:

  • Min computer + enhedsnavn – opkaldet afsluttes på din computer og på Webex-enheden.
  • Min computer – opkaldet afsluttes kun på computeren og fortsætter på Webex-enheden.