Klikk på , og velg blant følgende:

  • min data maskin + enhets navn – samtalen er avsluttet på data maskinen og Webexen heten.
  • min data maskin – samtalen avsluttes bare på data maskinen og fortsetter på Webex-enheten.