Kliknij przycisk Wł ., a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Mój komputer + Nazwa urządzenia — połączenie jest zakończone na komputerze i na urządzeniu Webex.
  • Mój komputer — połączenie jest kończone tylko na Twoim komputerze i kontynuowane na urządzeniu Webex.