1

Влезте в портала на Webex CCA и изберете Конфигурация.

2

Изберете клиент, след което изберете Edge Аудио > Edge Аудио настройки.

3

Изберете Изглед в webex сайта, за който искате да прегледате настройките на Edge Audio.

Можете да изтеглите скрипта Lua или да прегледате другите настройки на Edge Audio.