1

Влезте в Webex CCA портала и изберете Конфигурация .

2

Изберете клиент, след което изберете Edge Audio > Настройки на Edge Audio .

3

Изберете Преглед на сайт на Webex, за който искате да видите настройките на Edge Audio.

Можете да изтеглите Lua Script или да видите другите настройки на Edge Audio.