1

Prihláste sa na portál CCA Webex a vyberte Konfigurácia.

2

Vyberte zákazníka a potom vyberte Edge Audio > Nastavenia zvuku Edge.

3

Vyberte vyhliadka na webe Webex, pre ktorý chcete zobraziť nastavenia Edge Audio.

Môžete si stiahnuť Lua Script alebo si môžete pozrieť ďalšie nastavenia Edge Audio.