1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a vyberte Konfigurace.

2

Vyberte zákazníka a pak vyberte Edge Audio > Edge Audio Settings.

3

Vyberte Zobrazení na webu Webex, pro který chcete zobrazit nastavení zvuku Edge.

Můžete si stáhnout Skript Lua nebo si můžete prohlédnout další nastavení zvuku Edge.