1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a vyberte Konfigurace.

2

Vyberte zákazníka a pak vyberte Edge Audio > Nastavenízvuku Edge.

3

Vyberte Zobrazit na webu Webex, pro který chcete zobrazit nastavení Edge Audio.

Můžete si stáhnout Lua Script, nebo si můžete prohlédnout další nastavení Edge Audio.