1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a vyberte možnost Konfigurace .

2

Vyberte zákazníka a pak vyberte možnost Zvuk služby Edge > Nastavení zvuku Edge .

3

Vyberte možnost Zobrazit na web Webex , pro kterou chcete zobrazit nastavení Edge Audio.

Můžete si stáhnout skript Lua Script nebo si můžete zobrazit další nastavení Edge Audio.