1

Logg på Webex CCA Portal, og velg Konfigurasjon.

2

Velg en kunde, og velg deretter Edge Audio > Innstillinger for Edge Audio.

3

Velg Vis på Webex-nettstedet du vil vise Edge Audio-innstillinger for.

Du kan laste ned Lua Script, eller du kan se de andre Edge Audio-innstillingene.