1

היכנס לפורטל CCA של Webex ובחר תצורה.

2

בחר לקוח, ולאחר מכן בחר שמע קצה > הגדרות שמע קצה.

3

בחר הצג באתר Webex שברצונך להציג את הגדרות קצה האודיו עבורו.

ניתן להוריד את תסריט ה - Lua, או להציג את הגדרות האודיו האחרות.