1

WebEx CCA Portal oturum açın ve yapılandırma 'yı seçin .

2

Bir müşteri seçip Edge ses 'i seçin > Edge Ses Ayarları.

3

Uç ses ayarlarını görüntülemek Istediğiniz WebEx sitesinde görüntüle 'yi seçin.

Lua betiğini indirebilir veya diğer uç ses ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.