1

Prijavite se na Webex CCA portal i izaberite konfiguraciju.

2

Odaberite kupca, a zatim izaberite Edge Audio > Edge Audio podešavanja.

3

Izaberite Prikaži u Webex sajt za koje želite da vidite Edge Audio podešavanja.

Možete da preuzmete Lua skriptu ili da prikažete druga podešavanja za Edge Audio.