1

Prijavite se na Webex CCA portal i izaberite stavku Konfiguracija.

2

Odaberite kupca, a zatim izaberite Edge Audio > Edge audio postavke.

3

Izaberite stavku Prikaz na Webex lokaciji za koju želite da prikažete postavke edge audio zapisa.

Možete da preuzmete Lua skriptu ili da prikažete druge Edge Audio postavke.