1

Zaloguj się do portalu Webex CCA i wybierz opcję Configuration (Konfiguracja).

2

Wybierz klienta, a następnie wybierz pozycję Edge Audio > Ustawieniadźwięku Edge.

3

Wybierz Pozycję Wyświetl w witrynie Webex, dla której chcesz wyświetlić ustawienia Edge Audio.

Możesz pobrać skrypt Lua lub wyświetlić inne ustawienia Edge Audio.