1

Zaloguj się do portalu Webex CCA i wybierz opcję Konfiguracja.

2

Wybierz klienta, a następnie wybierz Pozycję Edge Audio > Ustawienia Dźwięku edge .

3

Wybierz Pozycję Wyświetl w witrynie Webex, dla których chcesz wyświetlić ustawienia Edge Audio.

Możesz pobrać skrypt Lua lub wyświetlić inne ustawienia Edge Audio.