1

Zaloguj się do portalu Webex CCA i wybierz Konfiguracja .

2

Wybierz klienta, a następnie wybierz Edge Audio > Ustawienia audio urządzenia Edge .

3

Wybierz Wyświetl w witrynie Webex , dla której chcesz wyświetlić ustawienia Edge Audio.

Możesz pobrać skrypt Lua lub wyświetlić inne ustawienia Edge Audio.