Тази функция се отнася за трипосочно повикване и добавя услугата за трипосочни повиквания към работните области, за да осигури консистентност в работата.

За достъп до функцията, изпълнете следните стъпки:

  1. От изгледа на администратор в https://admin.webex.com отидете на Повиквания и изберете организацията, към която да приложите настройката. Изберете Настройки за услуги.

  2. Превъртете до настройката Продължаване на конферентните разговори, когато организаторът напусне, за да конфигурирате как да се управляват конферентните разговори, когато организаторът напусне конференцията.

  3. С помощта на превключвателя:

    • Активирайте тази настройка, за да позволите продължаване на конферентния разговор за участниците, когато организаторът напусне.

    • Деактивирайте тази настройка, ако конференцията трябва да приключи, когато организаторът напусне. Това е поведението по подразбиране.

В поведението при повиквания се прилагат следните промени:

  • Извършва се прехвърляне на присъствалите за повикванията към останалите участници. Това действие оставя участниците директно свързани. Но се освобождават ресурси на конференцията.

  • Контролите за повиквания, като изключване на звука, задържане или записване на повикването, които организаторът е задал, преди да напусне конференцията, няма да се прилагат след прехвърлянето на присъствалите.

  • Записите с подробности за повикването (CDRs) за повикванията към останалите участници продължават да проследяват тези повиквания с цел таксуване, докато конферентният разговор не бъде прекратен.