Ta funkcja dotyczy połączenia 3-stronnego i dodaje usługę połączeń 3-stronnych do obszarów roboczych, aby zapewnić spójne środowisko.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wykonaj następujące czynności:

  1. Z widoku administratora w https://admin.webex.com przejdź do pozycji Calling i wybierz organizację, w której chcesz zastosować to ustawienie. Wybierz opcję Ustawienia usługi.

  2. Przewiń do ustawienia Kontynuuj połączenia konferencyjne po opuszczeniu przez prowadzącego, aby skonfigurować obsługę połączeń konferencyjnych w przypadku, gdy prowadzący opuści konferencję.

  3. Za pomocą przełącznika skonfiguruj ustawienie:

    • Włącz to ustawienie, aby umożliwić uczestnikom kontynuowanie połączenia konferencyjnego po opuszczeniu konferencji przez prowadzącego.

    • Wyłącz to ustawienie, jeśli konferencja musi się zakończyć w przypadku opuszczenia jej przez prowadzącego. To jest zachowanie domyślne.

Mają zastosowanie następujące zmiany dotyczące obsługi połączeń:

  • W przypadku połączeń z pozostałymi uczestnikami wykonywane jest przekazywanie uczestnictwa. Ta czynność sprawia, że uczestnicy pozostają połączeni bezpośrednio. Jednak zasoby konferencji są zwalniane.

  • Opcje sterowania połączeniami, takie jak wyciszanie, zawieszanie lub nagrywanie połączeń, które prowadzący ustawił przed opuszczeniem konferencji, nie będą miały zastosowania po przekazaniu uczestnictwa.

  • Rekordy CDR dotyczące połączeń z pozostałymi uczestnikami kontynuują monitorowanie tych połączeń na potrzeby rozliczenia, aż do zwolnienia połączenia konferencyjnego.