Denne funktion gælder for et 3-vejs-opkald og tilføjer 3-vejs-opkaldstjenesten til arbejdspladser, så der opnås en ensartet oplevelse.

Følg disse trin for at få adgang til funktionen:

  1. Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Ringer op og vælge organisation for at anvende indstillingen. Vælg Tjenesteindstillinger.

  2. Rul til indstillingen Fortsæt konferenceopkald, når værten forlader mødet for at konfigurere håndtering af konferenceopkald, når værten forlader konferencen.

  3. Brug til/fra-knappen til følgende:

    • Aktivér denne indstilling for at tillade, at konferenceopkaldet fortsætter for deltagerne, når værten forlader mødet.

    • Deaktiver denne indstilling, hvis konferencen skal afsluttes, når værten forlader mødet. Dette er standardadfærden.

Disse ændringer i opkaldsadfærd gælder:

  • Der udføres en overværet viderestilling for opkaldene til de resterende deltagere. Denne handling betyder, at deltagerne er direkte tilsluttede. Konferenceressourcerne er dog blevet udgivet.

  • Opkaldskontroller som f.eks. slå lyd fra, venteposition eller optagelse af opkald, som værten foretog, før vedkommende forlod konferencen, gælder ikke efter den overværede viderestilling.

  • CDR'erne for opkaldene til de resterende deltagere fortsætter med at spore disse opkald med henblik på fakturering, indtil konferenceopkaldet udgives.