Den här funktionen gäller för trevägssamtal och lägger till tjänsten för trevägssamtal i arbetsytor för en konsekvent upplevelse.

Följ dessa anvisningar för att få åtkomst till funktionen:

  1. Från administratörsvyn i https://admin.webex.com går du till Calling och väljer den organisation som inställningen ska tillämpas på. Välj Tjänstinställningar.

  2. Bläddra till inställningen Fortsätt med konferenssamtal när värden lämnar samtalet för att konfigurera hanteringen av konferenssamtal när värden lämnar konferensen.

  3. Använd reglaget för att:

    • Aktivera den här inställningen för att låta konferenssamtalet fortsätta för mötesdeltagarna när värden lämnar samtalet.

    • Inaktivera den här inställningen om konferensen måste avslutas när värden lämnar. Detta är standardbeteendet.

Dessa ändringar i samtalsbeteendet gäller när:

  • en bevakad överföring utförs för samtalen till de återstående deltagarna. Efter den här åtgärden lämnas deltagarna direktanslutna. Konferensresurserna avslutas dock.

  • Sådana samtalskontroller som ljudavstängning, parkering eller samtalsinspelning som värden utförde innan hen lämnade konferensen tillämpas inte efter den bevakade överföringen.

  • CDR:erna för samtalen till de återstående deltagarna fortsätter att spåra dessa samtal för fakturering tills konferenssamtalet upphör.