Denne funksjonen gjelder for en treveis-samtale og legger til treveis-samtaletjenesten i arbeidsområder for å gi en konsekvent opplevelse.

Følg denne fremgangsmåten for å få tilgang til funksjonen:

  1. Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com går du tilAnrop og velger organisasjonen som skal bruke innstillingen. Velg Tjenesteinnstillinger.

  2. Bla til innstillingen Fortsett konferansesamtale når verten forlater den for å konfigurere håndtering av konferansesamtaler når verten forlater dem.

  3. Bryteren kan brukes på følgende måter:

    • Aktiver denne innstillingen for å la konferansesamtalen fortsette for deltakerne når verten forlater den.

    • Deaktiver denne innstillingen hvis konferansen må avsluttes når verten forlater den. Dette er standardadferd.

Disse endringene i anropsadferd gjelder:

  • Det foretas en overføring med presentasjon for anropene til de gjenværende deltakerne. Etter denne handlingen er deltakerne direkte tilkoblet. Konferanseressursene blir imidlertid frigitt.

  • Samtalekontroller som demping, vent eller samtaleopptak som verten utførte før denne forlot konferansen, vil ikke gjelde når overføringen er fullført.

  • CDR-ene for samtalene til de gjenværende deltakerne fortsetter å spore disse samtalene for fakturering inntil konferansesamtale avsluttes.