Tato funkce platí pro 3směrné hovory a přidává službu 3směrných hovorů do pracovních prostorů, aby bylo zajištěno konzistentní prostředí.

Přístup k funkci získáte podle těchto pokynů:

  1. V zobrazení správce (https://admin.webex.com) přejděte k možnosti Volání a zvolte organizaci, na kterou chcete nastavení použít. Vyberte možnost Nastavení služeb.

  2. Posuňte se k nastavení Pokračování v konferenčním hovoru, když hostitel opustí hovor a nakonfigurujte zpracování konferenčních hovorů pro případy, kdy hostitel konferenci opustí.

  3. Přepínač umožňuje provést toto:

    • Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby účastníci mohli pokračovat v konferenčním hovoru, když hostitel hovor opustí.

    • Toto nastavení vypněte, pokud musí konference skončit v okamžiku, kdy ji hostitel opustí. Toto je výchozí chování.

Platí tyto změny v chování během volání:

  • U volání pro zbývající účastníky se provede asistované přepojení. Tato akce zachová přímé připojení účastníků. Prostředky pro konference však budou uvolněny.

  • Ovládací prvky pro volání, jako je ztlumení, přidržení nebo nahrávání hovorů, které hostitel použil před opuštěním konference, se po asistovaném přepojení nepoužijí.

  • Záznamy CDR pro volání zbývajících účastníků budou tyto hovory i nadále sledovat pro účely účtování, a to až do uvolnění konferenčního hovoru.