Bu özellik 3 yönlü arama için geçerlidir ve tutarlı bir deneyim sağlamak için çalışma alanlarına 3 yönlü arama hizmetini ekler.

Özelliğe erişmek için şu adımları izleyin:

  1. https://admin.webex.com içindeki yönetici görünümünden Arama bölümüne gidin ve ayarın uygulanacağı kuruluşu seçin. Servis Ayarları'nı seçin.

  2. Toplantı sahibi konferanstan ayrıldığında konferans aramalarını yönetmeyi yapılandırmak için sayfayı Toplantı sahibi ayrıldığında konferans görüşmelerini devam ettir ayarına kaydırın.

  3. Ayar değiştirme düğmesini kullanarak:

    • Bu ayarı etkinleştirerek toplantı sahibi ayrıldığında katılımcıların konferans çağrısına devam etmesine izin verebilirsiniz.

    • Toplantı sahibi ayrıldığında konferansın sona ermesi gerekiyorsa bu ayarı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, varsayılan davranıştır.

Çağrı davranışında şu değişiklikler uygulanır:

  • Kalan katılımcılara yapılan aramalar için katılımlı aktarım gerçekleştirilir. Bu işlem katılımcıları doğrudan bağlı bırakır. Ancak, konferans kaynakları serbest bırakılır.

  • Toplantı sahibinin konferanstan ayrılmadan önce gerçekleştirdiği sessize alma, bekletme veya çağrı kaydetme gibi arama kontrolleri katılımlı aktarımdan sonra uygulanmaz.

  • Kalan katılımcılara yapılan aramaların CDR'leri, konferans çağrısı serbest bırakılıncaya kadar bu aramaları faturalandırma için izlemeye devam eder.