1

Щракнете върху снимката на вашия профил, изберете Настройки > Интеграции и след това щракнете Добавете акаунт .

2

Въведете информация за акаунта за вашия акаунт в Google Drive и се свържете с вашия акаунт.

3

След това щракнете Разрешете .


 

Вашият администратор може да ограничи акаунта, който използвате за влизане в Google Drive. Ако получите грешка при достъп, свържете се с администратора си, за да потвърдите информация за акаунта.

1

Щракнете върху снимката на вашия профил, изберете Предпочитания > Интеграции и след това щракнете Добавете акаунт .

2

Въведете информация за акаунта за вашия акаунт в Google Drive и се свържете с вашия акаунт.

3

След това щракнете Разрешете .


 

Вашият администратор може да ограничи акаунта, който използвате за влизане в Google Drive. Ако получите грешка при достъп, свържете се с администратора си, за да потвърдите информация за акаунта.

1

Докоснете снимката на вашия профил, изберете Настройки > Интеграции > Добавете акаунт .

2

Въведете информация за акаунта и се свържете с вашия акаунт.

3

След това докоснете Предоставяне на достъп до Google Drive .


 

Вашият администратор може да ограничи акаунта, който използвате за влизане в Google Drive. Ако получите грешка при достъп, свържете се с администратора си, за да потвърдите информация за акаунта.