1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange uppgifterna för ditt Google Drive-konto och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Tillåt.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på Google Drive. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange uppgifterna för ditt Google Drive-konto och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Tillåt.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på Google Drive. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Integrationer > Lägg till konto .

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Knacka sedan på Bevilja åtkomst till GoogleDrive.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på Google Drive. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.