1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Integracije , a zatim kliknite Dodajte račun .

2

Unesite podatke o svom Google Drive podaci o računu i povežite se sa svojim računom.

3

Zatim kliknite Dopusti .


 

Vaš administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na Google disk. Ako primite pogrešku pristupa, obratite se administratoru da potvrdi podatke o vašem podaci o računu.

1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Preference > Integracije , a zatim kliknite Dodajte račun .

2

Unesite podatke o svom Google Drive podaci o računu i povežite se sa svojim računom.

3

Zatim kliknite Dopusti .


 

Vaš administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na Google disk. Ako primite pogrešku pristupa, obratite se administratoru da potvrdi podatke o vašem podaci o računu.

1

Dodirnite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Integracije > Dodajte račun .

2

Unesite podatke o svom podaci o računu i povežite se sa svojim računom.

3

Zatim dodirnite Odobrite pristup Google disku .


 

Vaš administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na Google disk. Ako primite pogrešku pristupa, obratite se administratoru da potvrdi podatke o vašem podaci o računu.