1

Kliknij zdjęcie profilowe, wybierz Ustawienia > Integracje, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie usługi Google Drive i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij Zezwól.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do usługi Google Drive. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij zdjęcie profilowe, wybierz Preferencje > Integracje, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie usługi Google Drive i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij Zezwól.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do usługi Google Drive. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Dotknij zdjęcia profilowego, wybierz Ustawienia > Integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o swoim koncie i połącz się z kontem.

3

Następnie dotknij opcji Udziel dostępu do usługi Google Drive.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do usługi Google Drive. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.