1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia > integracji , a następnie kliknijpozycję Dodaj konto.

2

Wpisz informacje o koncie Dysku Google i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij przycisk Zezwalaj.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz preferencje > integracji, a następnie kliknij dodaj konto.

2

Wpisz informacje o koncie Dysku Google i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij przycisk Zezwalaj.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz Ustawienia > Integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij Przyznaj dostęp do Dysku Google.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.