1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke > integracije , a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

2

Unesite informacije o Google Drive nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim kliknite na dugme Dozvoli.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na Google Drive. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > integracije , a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

2

Unesite informacije o Google Drive nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim kliknite na dugme Dozvoli.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na Google Drive. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Dodirnite sliku profila, izaberite postavke > integracije > Dodaj nalog .

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim dodirnite Grant pristup Google Drive-u.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na Google Drive. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.