1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר הגדרות > אינטגרציות ולאחר מכן לחץ על הוסף חשבון.

2

הזן את פרטי חשבון Google Drive והתחבר לחשבונך.

3

לאחר מכן, לחץ על אפשר.


 

מנהל המערכת שלך יכול להגביל את החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לכונן Google. אם אתה מקבל שגיאת גישה, צור קשר עם מנהל המערכת שלך כדי לאשר את פרטי החשבון שלך.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר העדפות > אינטגרציות ולאחר מכן לחץ על הוסף חשבון.

2

הזן את פרטי חשבון Google Drive והתחבר לחשבונך.

3

לאחר מכן, לחץ על אפשר.


 

מנהל המערכת שלך יכול להגביל את החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לכונן Google. אם אתה מקבל שגיאת גישה, צור קשר עם מנהל המערכת שלך כדי לאשר את פרטי החשבון שלך.

1

מקישים על תמונת הפרופיל, בוחרים באפשרות הגדרות > אינטגרציות > הוספת חשבון.

2

יש להזין את פרטי החשבון ולהתחבר לחשבון.

3

לאחר מכן, הקש על הענקת גישה לכונן Google.


 

מנהל המערכת שלך יכול להגביל את החשבון שבו אתה משתמש כדי להיכנס לכונן Google. אם אתה מקבל שגיאת גישה, צור קשר עם מנהל המערכת שלך כדי לאשר את פרטי החשבון שלך.