В разполаганията, базирани на облак, не можете да добавите сайт за събрание, който е конфигуриран за еднократна идентификация (SSO), този сайт за събрание трябва да бъде създаден в инструмента за администриране на Cisco Webex.

1

От прозореца на главината отворете менюто Настройки и отидете на Опции. Ако сте на по-стара версия на Cisco Jabber за Windows, изберете Файл > опции > вместо това.

2

Когато се отвори прозорецът Опции, изберете раздела Събрания, след което Редактиране на акаунт.

3

От падащия списък Webex Site изберете Нов сайт.

4

Въведете цялата необходима информация, включително името на сайта cisco Webex, който искате да добавите към клиента си cisco Jabber, например, cisco.webex.com.

В разполаганията, базирани на облак, не можете да добавите сайт за събрание, който е конфигуриран за еднократна идентификация (SSO), този сайт за събрание трябва да бъде създаден в инструмента за администриране на Cisco Webex.

1

Изберете Jabber > предпочитания > събрания.


 
Сайтовете, които се осигуряват от вашия администратор, не могат да бъдат редактирани или изтривани.
2

Изберете падащия списък Сайт на събрание.

3

Изберете Редактиране на сайт за събрания... от падащия списък.

4

Изберете бутона плюс (+), за да добавите нов сайт за събрания.

5

Въведете необходимите настройки в следните полета:

URL адрес на сайта
Името на сайта cisco Webex например cisco.webex.com
Потребителско име
Вашето потребителско име
Парола
Вашата парола
6

Изберете Прилагане