In cloudgebaseerde implementaties kunt u geen vergaderlocatie toevoegen die voor eenmalige aanmelding (SSO) is geconfigureerd. De vergaderlocatie moet zijn gemaakt in het Cisco Webex-beheerprogramma.

1

In het hubvenster opent u het menu Instellingen en gaat u naar Opties. Als u een eerdere versie van Cisco Jabber voor Windows gebruikt, selecteert u Bestand > Opties > .

2

Wanneer het venster Opties wordt geopend, selecteert u het tabblad Vergaderingen en vervolgens Account bewerken.

3

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Webex-site Nieuwe site.

4

Voer alle vereiste informatie in, zoals de naam van de Cisco Webex-site die u aan uw Cisco Jabber-client wilt toevoegen, bijvoorbeeld cisco.webex.com.

In cloudgebaseerde implementaties kunt u geen vergaderlocatie toevoegen die voor eenmalige aanmelding (SSO) is geconfigureerd. De vergaderlocatie moet zijn gemaakt in het Cisco Webex-beheerprogramma.

1

Selecteer Jabber > Voorkeuren > Vergaderingen.


 
Sites die zijn gemaakt door uw beheerder kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.
2

Selecteer het vervolgkeuzemenu Vergadersite.

3

Selecteer Vergadersite bewerken... in het vervolgkeuzemenu.

4

Selecteer de plusknop (+) om een nieuwe vergadersite toe te voegen.

5

Voer de vereiste instellingen in de volgende velden in:

Site-URL
De naam van de Cisco Webex-site, bijvoorbeeld cisco.webex.com
Gebruikersnaam
Uw gebruikersnaam
Wachtwoord
Uw wachtwoord
6

Selecteer Toepassen