W przypadku wdrożeń opartych na chmurze nie można dodać witryny spotkania skonfigurowanej do jednokrotnego logowania (SSO). Taką witrynę należy utworzyć za pomocą narzędzia administracyjnego Cisco Webex.

1

W oknie centrum otwórz menu Ustawienia i przejdź do Opcje. Jeśli używasz wcześniejszej wersji aplikacji Cisco Jabber dla urzadzeń z systemem Windows, wybierz kolejno Plik > Opcje > .

2

Po otwarciu okna Opcje wybierz kartę Spotkania, a następnie pozycję Edytuj konto.

3

Z listy rozwijanej Witryna Webex wybierz pozycję Nowa witryna.

4

Wprowadź wszystkie wymagane informacje, w tym nazwę witryny Cisco Webex, którą chcesz dodać do klienta Cisco Jabber , na przykład cisco.webex.com.

W przypadku wdrożeń opartych na chmurze nie można dodać witryny spotkania skonfigurowanej do jednokrotnego logowania (SSO). Taką witrynę należy utworzyć za pomocą narzędzia administracyjnego Cisco Webex.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Spotkania.


 
Nie można edytować ani usuwać witryn skonfigurowanych przez administratora.
2

Wybierz listę rozwijaną Witryna spotkań.

3

Z listy rozwijanej wybierz opcję Edytuj witrynę spotkania.

4

Kliknij przycisk plus (+), aby dodać nową witrynę spotkania.

5

Wprowadź wymagane ustawienia w następujących polach:

Adres URL witryny
Nazwa witryny Cisco Webex, na przykład cisco.webex.com
Nazwa użytkownika
Twoja nazwa użytkownika
Hasło
Twoje hasło
6

Kliknij przycisk Zastosuj