U primenama zasnovanim na oblaku ne možete da dodate lokaciju za sastanke koja je konfigurisana za jedinstveno prijavljivanje (SSO), ova lokacija za sastanke mora biti kreirana u alatki za administraciju kompanije Cisco Webex.

1

U prozoru čvorišta otvorite meni "Postavke" i idite na stavku "Opcije". Ako se radi o ranijoj verziji operativnog sistema Cisco Jabber za Windows, umesto toga izaberite opciju "> opcije >".

2

Kada se otvori prozor Opcije, izaberite karticu Sastanci, a zatim Uredite nalog.

3

Sa padajuće liste Webex lokacija izaberite stavku Nova lokacija.

4

Unesite sve potrebne informacije, uključujući ime Cisco Webex lokacije koju želite da dodate svom Cisco Jabber klijentu, na primer, cisco.webex.com.

U primenama zasnovanim na oblaku ne možete da dodate lokaciju za sastanke koja je konfigurisana za jedinstveno prijavljivanje (SSO), ova lokacija za sastanke mora biti kreirana u alatki za administraciju kompanije Cisco Webex.

1

Izaberite stavku > željene postavke > sastancima.


 
Lokacije koje je obezbedio administrator ne mogu se uređivati ili brisati.
2

Izaberite padajuću listu lokacije za sastanke.

3

Sa padajuće liste izaberite stavku Uredi lokaciju za sastanke... .

4

Kliknite na dugme plus (+) da biste dodali novu lokaciju za sastanke.

5

Unesite potrebne postavke u sledeća polja:

URL adresa lokacije
Ime Cisco Webex lokacije, na primer, cisco.webex.com
Korisničko ime
Vaše korisničko ime
Lozinka
Vaša lozinka
6

Izaberi primenu