När det gäller molnbaserade distributioner kan du inte lägga till en mötesplats som konfigurerats för enkel inloggning (SSO). Platsen måste i stället skapas i Cisco Webex-administrationsverktyget.

1

Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ. Om du använder en tidigare version av Cisco Jabber för Windows väljer du Arkiv > Alternativ > .

2

När fönstret Alternativ öppnas väljer du fliken Möten och sedan Redigera konton.

3

I listrutan Webex-webbplatser väljer du Ny webbplats.

4

Ange all information som krävs, inklusive namnet på Cisco Webex-webbplatsen som du vill lägga till på din Cisco Jabber-klient, t.ex. cisco.webex.com.

När det gäller molnbaserade distributioner kan du inte lägga till en mötesplats som konfigurerats för enkel inloggning (SSO). Platsen måste i stället skapas i Cisco Webex-administrationsverktyget.

1

Välj Jabber > Inställningar > Möten.


 
Platser som tillhandahålls av din administratör kan inte redigeras eller tas bort.
2

Öppna listrutan Mötesplats.

3

Välj Redigera mötesplats ... i listrutan.

4

Välj plusknappen (+) för att lägga till en ny mötesplats.

5

Ange de obligatoriska inställningarna i följande fält:

Plats-URL
Namnet på Cisco Webex-webbplatsen, till exempel cisco.webex.com
Användarnamn
Ditt användarnamn
Lösenord
Ditt lösenord
6

Välj Använd