Създаване на шаблон за формуляр за регистрация

Хостовете могат да изберат да използват шаблони за регистрационни формуляри, които създавате. Ако не създадете шаблон, тогава хостовете могат да използват само основния шаблон по подразбиране.

Можете също така да позволите на хостовете да използват собствен персонализиран формуляр.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Webex събития >формулярза регистрация .

2

Изберете Формуляр за шаблони след това щракнете върху Създаване на шаблон .

3

Щракнете върху Запиши.

Управление на шаблони за формуляри за регистрация

Можете да модифицирате, разрешавате, забранявате или изтривате шаблон за формуляр за регистрация.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Webex събития >формулярза регистрация .

2

Кликнете върху иконата ellipsis ... до шаблон и изберете действието, което искате да извършите.

3

Щракнете върху Запиши.