צור תבנית טופס הרשמה

מארחים יכולים לבחור להשתמש בתבניות טופס ההרשמה שאתם יוצרים. אם לא יוצרים תבנית, המארחים יכולים להשתמש רק בתבנית ברירת המחדל הבסיסית.

אפשר גם לאפשר למארחים להשתמש בטופס מותאם אישית משלהם.

1

היכנס למנהל האתר של Webex ועבור אל תצורה > אירועי Webex > טופס הרשמה.

2

בחר טופס תבנית ולאחר מכן לחץ על צור תבנית.

3

לחץ על שמור.

נהל תבניות טופס הרשמה

ניתן לשנות, להפעיל, להשבית או למחוק תבנית טופס הרשמה.

1

היכנס למנהל האתר של Webex ועבור אל תצורה > אירועי Webex > טופס הרשמה.

2

לחץ על סמל האליפס... ליד תבנית, ובחר את הפעולה שברצונך לבצע.

3

לחץ על שמור.