Skapa en mall för ett registrerings formulär

Värdar kan välja att använda formulärmallar för registrering som du skapar. Om du inte skapar en mall kan värdar endast använda standard mal len.

Du kan även tillåta värdar att använda sina egna anpassade formulär.

1

Logga in på WebEx webbplatsalternativ och gå till Configuration > WebEx Events > registrerings formulär.

2

Välj mall formuläroch klicka sedan på Skapa mall.

3

Klicka på Spara.

Hantera formulärmallar för registrering

Du kan ändra, aktivera, inaktivera eller ta bort en formulärmall för registrering.

1

Logga in på WebEx webbplatsalternativ och gå till Configuration > WebEx Events > registrerings formulär.

2

Klicka på ellipsen ... ikon bredvid en mall och välj den åtgärd som du vill utföra.

3

Klicka på Spara.