Kreiranje predloška registracionog obrasca

Domaćini mogu odabrati da koriste predloške registracionih obrazaca koje kreirate. Ako ne kreirate predložak, domaćini mogu da koriste samo osnovni podrazumevani predložak.

Domaćinima takođe možete dozvoliti da koriste svoj prilagođeni obrazac.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju > Webex Events >Registracioni obrazac.

2

Izaberite obrazac predloška, a zatim kliknite na dugme Kreiraj predložak.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Upravljanje predlošcima registracionih obrazaca

Predložak registracionog obrasca možete da izmenite, omogućite, onemogućite ili izbrišete.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju > Webex Events >Registracioni obrazac.

2

Kliknite na elipsu ... ikonu pored predloška i izaberite radnju koju želite da izvršite.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.