Opprette en skjemamal for registrering

Verter kan velge å bruke skjemamaler for registrering som du oppretter. Hvis du ikke oppretter en mal, kan verter bare bruke den grunnleggende standardmalen.

Du kan også la verter bruke sitt eget tilpasset skjema.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Webex Events > Skjema for registrering.

2

Velg Malskjema, og klikk deretter på Opprett mal.

3

Klikk på Lagre.

Administrere skjemamaler for registrering

Du kan endre, aktivere, deaktivere eller slette en skjemamal for registrering.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Webex Events > Skjema for registrering.

2

Klikk på ellipsen ... ved siden av en mal, og velg handlingen du vil utføre.

3

Klikk på Lagre.