Tworzenie szablonu formularza rejestracji

Hosty mogą korzystać z utworzonych przez Ciebie szablonów formularzy rejestracji. Jeśli nie utworzysz szablonu, hosty mogą używać tylko podstawowego szablonu domyślnego.

Możesz także zezwolić hostom na używanie ich własnego dostosowanego formularza.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Webex Events > Registration Form.

2

Wybierz pozycję Formularz szablonu, a następnie kliknij przycisk Utwórz szablon .

3

Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie szablonami formularzy rejestracyjnych

Szablon formularza rejestracji można modyfikować, włączać, wyłączać i usuwać.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Webex Events > Registration Form.

2

Kliknij ikonę wielokropka ... obok szablonu i wybierz akcję, którą chcesz wykonać.

3

Kliknij opcję Zapisz.