Бързо набиране

Бързото набиране ви позволява да натиснете бутон, да въведете предварително зададен код или да изберете елемент от екрана на телефона, за да извършите повикване. Можете да конфигурирате бързото набиране от екрана на телефона, а също и от уеб страницата на телефона.

Можете да редактирате, изтривате и потвърждавате код за бързо набиране.

Задайте код за бързо набиране от екрана на телефона

Можете да конфигурирате индекс за бързо набиране от екрана на телефона си. Можете също да зададете код за бързо набиране от уеб страницата на телефона.

1

Натиснете Настройки.

2

Изберете Бързо набиране.

3

Превъртете до неприсвоен индекс за бързо набиране.

4

Натиснете редактиране и направете едно от следните неща:

  • Въведете името и номера.
  • Изберете Вариант > Добавяне от контакти за да изберете контакт от адресната книга.
5

Натиснете Запазете.

Обадете се с код за бързо набиране

Преди да започнете

Настройте кодове за бързо набиране от екрана на телефона си.

Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

Конфигуриране на бързо набиране на клавиш за линия

Можете да натиснете произволен клавиш за неактивна линия на телефона си и да настроите бързо набиране на него. Иконата за бързо набиране, името и вътрешния номер се показват на екрана на вашия телефон до клавиша за линия. След като конфигурирате бързото набиране на клавиш за линия, можете да натиснете клавиша за линия, за да промените информацията за бързо набиране и да зададете нов телефонен номер и име. Можете да натиснете клавиша за линия, който има конфигурирано бързо набиране за бързо набиране на номер.

Можете да конфигурирате линейния клавиш на модула за разширяване на ключа като клавиш за бързо набиране и можете да натиснете този клавиш за бързо набиране на номер. Вашият администратор конфигурира ключа за линия на модула за разширяване на ключа като клавиш за бързо набиране.

1

Натиснете всеки клавиш за неактивна линия на телефона си за поне две секунди.

2

В Бързо набиране прозорец, добавете името за бързо набиране и телефонния номер, за да се обадите, когато натиснете този клавиш за линия.

3

Щракнете върху Запазете.

Премахнете бързо набиране от клавиш за линия

Можете да натиснете клавиш за линия на телефона си и да изтриете зададеното за него бързо набиране. Бързото набиране на клавиша за линия е премахнато.

1

Натиснете клавиш за линия, който има конфигурирано бързо набиране за поне две секунди.

2

Натиснете Вариант > Изтрий в Бързо набиране прозорец на екрана на телефона.