Snelkeuze

Met Snelkeuze kunt u een gesprek plaatsen door een toets in te drukken, een vooraf ingestelde code in te voeren of een item op het telefoonscherm te selecteren. U kunt de snelkeuze instellen vanaf het telefoonscherm en vanaf de webpagina voor de telefoon.

U kunt een snelkeuzecode bewerken, verwijderen en valideren.

Een snelkeuzecode toewijzen vanaf het telefoonscherm

U kunt een snelkeuzecode-index instellen vanaf uw telefoonscherm. U kunt ook een snelkeuzecode toewijzen vanaf de webpagina van de telefoon.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Snelkiezen.

3

Blader naar een niet-toegewezen snelkeuze-index.

4

Druk op Bewerken.

5

Druk op Toepassen.

Gesprekken plaatsen met een snelkeuzecode

Voordat u begint

Stel snelkeuzecodes in vanuit het telefoonscherm.

1

Voer de snelkiescode in en druk op Bellen.

2

Als u een gesprek wilt plaatsen en u de hoorn van de haak hebt, voert u de snelkeuzecode in en drukt u op Kiezen.

Een snelkiesnummer op een lijntoets configureren

U kunt op een willekeurige niet-actieve lijntoets op uw telefoon drukken en daarvoor een snelkiesnummer instellen. Het snelkiespictogram, de naam en het toestelnummer worden weergegeven op het telefoonscherm naast de lijntoets. Nadat u het snelkiesnummer op een lijntoets hebt geconfigureerd, drukt u op de lijntoets om de gegevens van het snelkiesnummer te wijzigen en een nieuw telefoonnummer en naam toe te wijzen. U kunt op de lijntoets drukken waarvoor een snelkiesnummer is geconfigureerd om snel een nummer te kiezen.

U kunt de lijntoets van uw toetsuitbreidingsmodule configureren als snelkiestoets. U kunt op deze lijntoets drukken om een nummer snel te bellen. De beheerder configureert de lijntoets van de toetsuitbreidingsmodule in als snelkiestoets.

1

Druk ten minste twee seconden op een willekeurige niet-actieve lijntoets op uw telefoon.

2

Voeg in het venster Speed-Dial de naam en het telefoonnummer toe dat wordt gebeld wanneer u op deze lijntoets drukt.

3

Klik op Opslaan.

Een snelkiesnummer van een lijntoets verwijderen

U kunt op een lijntoets op uw telefoon drukken en het toegewezen snelkiesnummer verwijderen. Het snelkiesnummer wordt verwijderd van de lijntoets.

1

Houd een lijntoets waarvoor een snelkiesnummer is geconfigureerd, ten minste 2 seconden ingedrukt.

2

Druk op Optie > Verwijderen in het venster Snelkeuze op het telefoonscherm.