Rychlá volba

Funkce Rychlá volba umožňuje uskutečnit hovor stisknutím tlačítka, zadáním přednastaveného kódu nebo výběrem položky na obrazovce telefonu. Rychlou volbu lze konfigurovat na obrazovce telefonu a na webové stránce telefonu.

Kód rychlé volby lze upravit, odstranit a ověřit.

Přiřazení kódu rychlé volby na obrazovce telefonu

Rejstřík rychlé volby lze přiřadit na obrazovce telefonu. Kód rychlé volby můžete přiřadit také z webové stránky telefonu.

1

Stiskněte tlačítko Nastavení.

2

Vyberte možnost Rychlé volby.

3

Přejděte k nepřiřazenému rejstříku rychlé volby.

4

Stiskněte tlačítko Upravit a proveďte jednu z následujících činností:

  • Zadejte jméno a číslo.
  • Vyberte Možnost > Přidat z kontaktů a vyberte z adresáře kontakt.
5

Stiskněte tlačítko Uložit.

Uskutečnění hovoru pomocí kódu rychlé volby

Než začnete

Kódy rychlé volby můžete nastavit za použití obrazovky telefonu.

Zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

Konfigurace rychlé volby pro klávesu linky

Na telefonu můžete stisknout jakékoli tlačítko nečinné linky a nastavit ho jako rychlou volbu. Na obrazovce telefonu se vedle tlačítka linky zobrazuje ikona rychlé volby, její název a číslo linky. Jakmile nakonfigurujete pro nějaké tlačítko linky rychlou volbu, po stisknutí tohoto tlačítka linky můžete upravit informace o rychlé volbě a přiřadit nové telefonní číslo a název. Pro rychlé volání čísla můžete stisknout tlačítko linky, na kterém je rychlá volba nakonfigurovaná.

Klávesu linky rozšiřujícího modulu tlačítek můžete nakonfigurovat jako tlačítko rychlé volby, kterým pak lze při stisknutí volat na číslo rychlé volby. Správce nastaví klávesu linky rozšiřujícího modulu klíče jako tlačítko rychlé volby.

1

Stiskněte na telefonu jakékoli tlačítko nečinné linky alespoň na dvě sekundy.

2

V okně Rychlá volba zadejte název rychlé volby a telefonní číslo, na které chcete volat po stisknutí tohoto tlačítka linky.

3

Klepněte na položku Uložit.

Odebrání rychlé volby z klávesy linky

Na telefonu můžete stisknout klávesu linky a odstranit z ní přiřazenou rychlou volbu. Rychlá volba je potom z tlačítka linky odebrána.

1

Stiskněte tlačítko linky s přiřazenou rychlou volbou nejméně po dobu dvou sekund.

2

Stiskněte na obrazovce telefonu Možnost > Odstranit v okně Rychlá volba.