Kortnummer

Med kortnummer kan du trycka på en knapp, ange en förvald kod eller välja en telefonskärm för att ringa ett samtal. Du kan konfigurera kortnumret från telefonskärmen samt från telefonens webbsida.

Du kan redigera, radera och validera en kortnummerkod.

Tilldela en kortnummerkod från telefonskärmen

Du kan konfigurera ett register med kortnummer från telefonskärmen. Du kan även tilldela en kortnummerlista från telefonens webbsida.

1

Tryck på Program .

2

Välj Kortnummer.

3

Bläddra till kortnummerindex som inte har tilldelats.

4

Tryck på Redigera.

5

Tryck på Använd.

Ringa ett samtal med hjälp av en kortnummerkod

Innan du börjar

Konfigurera en kortnummerlista från telefonskärmen.

1

Ange kortnummerkoden och tryck på Ring.

2

Om du vill ringa ett samtal medan luren är av anger du kortnummerkoden och trycker på Ring.

Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp

Det går att trycka på valfri ledig linjeknapp på telefonen och ställa in kortnummer på den. Kortnummerikonen, namnet och anknytningsnumret visas på telefonskärmen intill linjeknappen. Efter konfiguration av kortnumret på en linjeknapp går det att trycka på linjeknappen för att ändra kortnummerinformationen och tilldela ett nytt telefonnummer och namn. Du kan trycka på linjeknappen som har konfigurerats med kortnummer för att snabbt ringa ett nummer.

Du kan konfigurera expansionsmodulens linjeknapp som en snabbvalsknapp och sedan trycka på linjeknappen för att snabbt ringa ett nummer. Administratören konfigurerar expansionsmodulens linjeknapp som snabbvalsknapp.

1

Tryck på valfri ledig linjeknapp på telefonen i minst två sekunder.

2

Lägg till namn på kortnumret och telefonnumret som rings när du trycker på den här linjeknappen i fönstret Kortnummer och

3

Klicka på Spara.

Ta bort ett kortnummer från en linjeknapp

Det går att trycka på en linjeknapp på telefonen och ta bort det tilldelade kortnumret. Kortnumret tas bort från linjeknappen.

1

Tryck i minst två sekunder på en linjeknapp som har ett kortnummer.

2

Tryck på Alternativ > Ta bort i fönstret Kortnummer på telefonskärmen.