Szybkie wybieranie

Szybkie wybieranie umożliwia naciśnięcie przycisku, wprowadzenie ustawienia wstępnego lub wybranie elementu na ekranie telefonu w celu nawiązania połączenia. Szybkie wybieranie można skonfigurować na ekranie telefonu lub Na stronie WWW telefonu.

Można edytować, usuwać i sprawdzać kod szybkiego wybierania.

Przypisywanie kodu szybkiego wybierania na ekranie telefonu

Indeks szybkiego wybierania można skonfigurować na wyświetlaczu telefonu. Kod szybkiego wybierania można także przypisać Na stronie WWW telefonu.

1

Naciśnij przycisk Ustawienia.

2

Wybierz opcję Szybkie wyb.

3

Przewiń do nieprzypisanego indeksu szybkiego wybierania.

4

Naciśnij przycisk Edytuj i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź nazwę i numer.
  • Wybierz opcję Opcje > Dodaj z kontaktów, aby wybrać kontakt z książki adresowej.
5

Naciśnij przycisk Zapisz.

Nawiązywanie połączeń za pomocą kodów szybkiego wybierania

Przed rozpoczęciem

Skonfiguruj kody szybkiego wybierania na ekranie telefonu.

Wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

Konfigurowanie szybkiego wybierania na klawiszu linii

Na telefonie można nacisnąć dowolny nieprzypisany klawisz linii i skonfigurować dla niego szybkie wybieranie. Ikona szybkiego wybierania, nazwa oraz numer wewnętrzny są wyświetlane na ekranie telefonu obok klawisza linii. Po skonfigurowaniu szybkiego wybierania dla klawisza linii można go przytrzymać, aby zmienić dane szybkiego wybierania i przypisać nowy numer telefonu oraz nazwę kontaktu. Aby użyć funkcji szybkiego wybierania numeru, można nacisnąć klawisz linii , dla której skonfigurowano tę funkcję.

Klawisz linii w module rozbudowy klawiatury można skonfigurować jako klawisz szybkiego wybierania i można nacisnąć ten klawisz, aby przyspieszyć wybieranie numeru. Administrator konfiguruje klawisz linii modułu rozbudowy klawiatury jako klawisz szybkiego wybierania.

1

Przytrzymaj dowolny nieprzypisany klawisz linii przez co najmniej dwie sekundy.

2

W oknie Szybkie wybieranie dodaj nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym chcesz się łączyć po naciśnięciu klawisza linii.

3

Kliknij na Zapisz.

Usuwanie szybkiego wybierania z klawisza linii

Na telefonie można nacisnąć klawisz linii i usunąć numer do szybkiego wybierania przypisany do tego klawisza. Numer do szybkiego wybierania zostanie usunięty z klawisza linii.

1

Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy klawisz linii z ustawionym numerem do szybkiego wybierania.

2

Naciśnij kolejno Opcje > Usuń w oknie Szybkie wybieranie na ekranie telefonu.