Hurtignumre

Hurtigoppringing lar deg trykke på en knapp, angi en forhåndsinnstilt kode eller velge et telefonskjermelement for å ringe. Du kan konfigurere hurtigoppringingen fra telefonskjermen og også fra telefonens nettside.

Du kan redigere, slette og validere en kortnummerkode.

Tilordne en hurtigvalgkode fra telefonskjermen

Du kan konfigurere en hurtigoppringingsindeks fra telefonskjermen. Du kan også tilordne en hurtigvalgkode fra telefonens nettside.

1

trykk Innstillinger.

2

Plukke ut Hurtigvalg.

3

Rull til en ikke-tilordnet hurtigoppringingsindeks.

4

trykk Redigere og gjør ett av følgende:

  • Skriv inn navn og nummer.
  • Plukke ut Alternativ > Legg til fra kontakter for å velge en kontakt fra adresseboken.
5

Trykk på Lagre.

Ring med en hurtigvalgkode

Før du starter

Sett opp hurtigvalgkoder fra telefonskjermen.

Tast inn hurtigvalgkoden og trykk Anrop.

Konfigurer et hurtigvalg på en linjetast

Du kan trykke på en hvilken som helst ledig linjetast på telefonen og sette opp hurtigvalg på den. Hurtigvalgikonet, navnet og internnummeret vises på telefonskjermen ved siden av linjetasten. Etter at du har konfigurert kortnummeret på en linjetast, kan du trykke på linjetasten for å endre kortnummerinformasjonen og tilordne et nytt telefonnummer og navn. Du kan trykke på linjetasten som har hurtigoppringing konfigurert til å hurtigringe et nummer.

Du kan konfigurere tasteutvidelsesmodulens linjetast som en hurtigvalgtast, og du kan trykke på den linjetasten for å hurtigringe et nummer. Administratoren din konfigurerer nøkkelutvidelsesmodulens linjetast som en hurtigvalgtast.

1

Trykk på en ledig linjetast på telefonen i minst to sekunder.

2

I Hurtigvalg vindu legger du til hurtigvalgnavnet og telefonnummeret du vil ringe når du trykker på denne linjetasten.

3

Klikk på Lagre.

Fjern et hurtigvalg fra en linjetast

Du kan trykke på en linjetast på telefonen og slette hurtigoppringing som er tilordnet den. Kortnummeret på linjetasten er fjernet.

1

Trykk på en linjetast som har et hurtigvalg konfigurert i minst to sekunder.

2

trykk Alternativ > Slett i Hurtigvalg vindu på telefonskjermen.