Hurtigopkald

Med hurtigopkald kan du trykke på en knap, indtaste en forud defineret kode eller vælge et punkt på telefonskærmen for at foretage et opkald. Du kan konfigurere hurtigopkald på telefonskærmen og også fra telefonens webside.

Du kan redigere, slette og validere en hurtigopkaldskode.

Angiv en hurtigopkaldskode på telefonens skærm

Du kan konfigurere et hurtigopkaldsindeks på telefonens skærm. Du kan også tildele en hurtigopkaldskode fra telefonens webside.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Hurtigopkald.

3

Rul til et ikke-tildelt kortnummerindeks.

4

Tryk på Rediger.

5

Tryk på Anvend.

Foretag et opkald med en hurtigopkaldskode

Inden du begynder

Konfigurer hurtigopkaldskoder på telefonens side.

1

Angiv hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.

2

Hvis du vil foretage et opkald med røret løftet, skal du angive koden for hurtigopkald og trykke på Ring op.

Konfigurer hurtigopkald på en linjetast

Du kan trykke på en hvilken som helst inaktiv linjetast på telefon og konfigurere hurtigopkald på den. Hurtigopkaldsikonet, navnet og lokalnummeret vises på telefonens skærm ud for linjetasten. Når du har konfigureret hurtigopkaldstasten på en linjetast, kan du trykke på linjetasten for at ændre oplysningerne for hurtigopkald og tildele et nyt telefonnummer og navn. Du kan trykke på linjetasten, der har hurtigopkald konfigureret, for hurtigt at ringe til et nummer.

Du kan konfigurere en linjestast på et tastudvidelsesmodul som en hurtigopkaldstast, og du kan trykke på linjetast for at foretaget et hurtigopkald til et nummer. Administratoren konfigurerer linjetasten på tastudvidelsesmodulet som en hurtigopkaldstast.

1

Tryk på en inaktiv linjetast på telefonen i mindst to sekunder.

2

I vinduet Speed-Dial skal du tilføje hurtigopkaldsnavnet og -telefonnummeret, der skal ringes til, når du trykker på denne linjetast.

3

Klik på Gem.

Fjern et hurtigopkald fra en linjetast

Du kan trykke på en linjetast på telefonen og slette det hurtigopkald, der er tildelt det. Hurtigopkaldet på linjetasten fjernes.

1

Tryk på en linjetast, som har fået konfigureret et hurtigopkald, i mindst to sekunder.

2

Tryk på Indstilling > Slet i vinduet Hurtigopkald på telefonskærmen.