За да програмирате срещу устройството, трябва да има локален потребител на устройството. Прочетете повече за създаването на локални потребители в статията Администриране на локални потребители .

Има няколко начина за достъп до API. Независимо кой метод изберете, структурата на API е една и съща. Изберете метода на свързване, който е най-подходящ за вашето приложение:

  • SSH (Защитена TCP/IP връзка. Активирано по подразбиране).

  • Telnet (Достъпно само за устройства от сериите DX, MX и SX. Деактивирано по подразбиране).

  • HTTP/HTTPS (HTTPS е активиран по подразбиране).

  • Серийна връзка (Може да се използва без IP адрес, DNS или мрежа. Активирано по подразбиране).

API ръководство

За да прочетете повече за това как да използвате API и описанията на командите, посетете https://roomos.cisco.com/.

Командите API за всички продукти и синтаксисът и семантиката са описани в това ръководство.

Команди, които не са приложими, когато дадено устройство е регистрирано в Webex

Някои от конфигурациите, командите и състоянията, които са налични в API, се отнасят само за локално регистрирани устройства. Те не се отнасят за Webex регистрирани устройства. В API ръководството Матрица на поддържаните команди, тези елементи са маркирани със „Само on-prem“.

Сред неприложимите конфигурации, команди и състояния са всички тези, свързани с H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, близост и контрол на камерата в далечния край.

Неприложимите конфигурации и състояния ще бъдат премахнати от Webex регистрираните устройства в по-късна версия на софтуера. Препоръчваме ви да не програмирате срещу API команди в тези категории.