För att programmera mot enheten, måste det finnas en lokal användare på enheten. Läs mer om att skapa lokala användare i artikeln om administration för lokala användare.

Det finns flera sätt att komma åt API. Oavsett vilken metod du väljer är API-strukturen densamma. Välj den anslutningsmetod som passar bäst för programmet:

  • SSH (säker TCP/IP-anslutning. Aktiverat som standard).

  • Telnet (tillgänglig endast för enheter i DX-, MX- och SX-serien. Inaktiverat som standard).

  • HTTP/HTTPS (HTTPS är aktiverat som standard).

  • Seriell anslutning (kan användas utan IP-adress, DNS eller nätverk. Aktiverat som standard).

API guide

För att läsa mer om hur du använder API och kommandobeskrivningarna, besök https://roomos.cisco.com/.

API-kommandon för alla produkter samt syntaxen och semantiken beskrivs i den här guiden.

Kommandon som inte är tillämpliga när en enhet är registrerad till Webex

En del av de konfigurationer, kommandon och tillstånd som är tillgängliga i API:n avser endast lokalt registrerade enheter. De gäller inte för Webex-registrerade enheter. I API-guidens Supported Commands Matrix är dessa objekt markerade som endast lokal tillämpning.

Bland ej tillämpliga konfigurationer, kommandon och statusar är allt som är relaterat till H.323 H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, närhet och kontroll av den bortre kameran.

Ej tillämpliga konfigurationer och statusar tas bort från enheter registrerade i Webex i en senare version av programvaran. Vi rekommenderar att du inte programmerar mot API-kommandon i dessa kategorier.