Aby programować na urządzeniu, na urządzeniu musi być lokalny użytkownik. Więcej informacji na temat tworzenia użytkowników lokalnych można znaleźć w artykule Zarządzanie użytkownikami lokalnymi.

Dostęp do interfejsu API można uzyskać na kilka sposobów. Niezależnie od wybranej metody struktura API jest taka sama. Wybierz metodę połączenia, która najlepiej pasuje do Twojej aplikacji:

  • SSH (Bezpieczne połączenie TCP/IP. Domyślnie włączone).

  • Telnet (dostępny tylko dla urządzeń z serii DX, MX i SX. Domyślnie wyłączone).

  • HTTP/HTTPS (HTTPS włączony domyślnie).

  • Połączenie szeregowe (może być używane bez adresu IP, DNS lub sieci. Domyślnie włączone).

Przewodnik po API

Przeczytaj więcej o korzystaniu z interfejsu API w najnowszej wersji Przewodnika po interfejsie API dla oprogramowania CE.

W tym przewodniku opisano polecenia API dla wszystkich produktów oraz składnię i semantykę.

Polecenia, które nie mają zastosowania, gdy urządzenie jest zarejestrowane w Cisco Webex

Niektóre konfiguracje, polecenia i stany dostępne w interfejsie API dotyczą tylko urządzeń zarejestrowanych lokalnie. Nie dotyczą urządzeń zarejestrowanych w Webex. W przewodniku po interfejsach API Matryca obsługiwanych poleceń te elementy są oznaczone jako „Tylko lokalne”.

Wśród nieodpowiednich konfiguracji, poleceń i statusów znajdują się wszystkie te związane z H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity i Far End Camera Control.

Nieodpowiednie konfiguracje i statusy zostaną usunięte z zarejestrowanych urządzeń Webex w późniejszej wersji oprogramowania. Zalecamy, aby nie programować przeciwko poleceniom API z tych kategorii.