Aby bylo možné programovat na zařízení, musí být v zařízení místní uživatel. Další informace o místních rolích uživatelů najdete v článku Správa místních uživatelů.

K rozhraní API lze přistupovat několika způsoby. Bez ohledu na zvolenou metodu je struktura rozhraní API stejná. Zvolte metodu připojení, která nejlépe vyhovuje vaší aplikaci:

  • SSH (Zabezpečené připojení TCP/IP. Ve výchozím nastavení povoleno).

  • Telnet (Dostupné pouze pro zařízení v řadě DX, MX a SX. Ve výchozím nastavení vypnuto).

  • HTTP/HTTPS (HTTPS aktivováno ve výchozím nastavení).

  • Sériové připojení (Lze používat bez adresy IP, DNS nebo sítě. Ve výchozím nastavení povoleno).

Průvodce API

Další informace o používání rozhraní API naleznete v nejnovější verzi Příručky rozhraním API pro software CE.

V této příručce jsou popsány příkazy rozhraní API pro všechny produkty a jejich syntaxe i sémantika.

Příkazy, které nejsou použitelné, když je zařízení zaregistrováno do služby Cisco Webex

Některé konfigurace, příkazy a stavy, které jsou dostupné v rozhraní API, se vztahují pouze na místní registrovaná zařízení. Nevztahují se na zařízení registrovaná ve službě Webex. V příručce rozhraním API Matice podporovaných příkazů jsou tyto položky označeny jako „On-prem only“.

Mezi nepoužitelné patří všechny konfigurace, příkazy a stavy související s H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity a Far End Camera Control.

Nepoužitelné konfigurace a stavy budou z registrovaných zařízení Webex odstraněny v pozdější verzi softwaru. Doporučujeme neprogramovat proti příkazům API v těchto kategoriích.